Micael

Jag heter Micael Eriksson. Jag står idag i startgropen att starta upp min egen uppfödning av Mioritcer. Jag har mångårig erfarenhet av olika raser såsom schäfer, Samojed, S:t bernhardshund,engelsk cockerspaniel, Malinoa och Boxer. Sistnämnda rasen har min sambo fött upp under ett 15-tal år.Jag blev rekommenderad till KGBV (Klubben för Gårds och boskapsvaktare) av en annan kennelägare. Blev tillfrågad om jag kunde tänka mig att ingå i styrelsen. Jag tackade ja och nu är jag klubbens kassör. Det jag vill är att få en klubb med sikte på samarbete. Samarbetet börjar i styrelsen sedan ett samarbete mellan uppfödarna och sist men definitivt inte minst hundägarna.
Man ska känna att klubben verkar för alla. 
Jag rekommenderar att man blir medlem för ju fler vi är desto roligare kan vi ha.

Ruffa1

ruffaopanda1